Rozwój polskich placów zabaw

Polskie place zabaw prezentują się coraz efektowniej. Takie wnioski można, a nawet należy wysnuć z naocznej obserwacji naszych rodzimych realiów. Owa obserwacja dowodzi, że nowoczesne i estetyczne place zabaw są coraz częściej, i to nie tylko na terenie wielkich aglomeracji miejskich, co przecież jest dość oczywiste, ale również na terenie mniejszych miejscowości.Jeśli pamiętamy, że infrastruktura również jest istotną częścią tego, co zazwyczaj nazywamy polityką prorodzinną, z całą pewnością uświadomimy sobie doniosłość faktu, o którym jest tutaj mowa. Jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jak na razie nasza infrastruktura na odcinku takich inwestycji, jak place zabaw i gier dla dzieci, nie dorównuje infrastrukturze bardziej zamożnych państw Europy zachodniej. Oczywiście, w znacznej mierze jest to wynik naszego zapóźnienia cywilizacyjnego, zdeterminowanego naszą trudną historią, ale to nie może zmieniać faktu, że jeśli chodzi o place zabaw mamy jeszcze naprawdę bardzo wiele do zrobienia.

Podobne wpisy

  • Place zabaw i gierPlace zabaw i gier Niestety, polskie place zabaw nadal nie prezentują nawet w połowie tak wysokiego poziomu, jak place zabaw w bardziej rozwiniętych państwach, na przykład w państwach Europy zachodniej.Z […]
  • Parę słów o polskich placach zabawParę słów o polskich placach zabaw Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że polskie place zabaw nadal nie prezentują takiej jakości i takiego standardu, jakiego byśmy oczekiwali. Oczywiście, to że nasze place zabaw nie […]
  • Polskie place zabawPolskie place zabaw Czy polskie place zabaw faktycznie znajdują się na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że takie stwierdzenie, choć generalnie poprawne i zgodne z rzeczywistością, jest jednak mylne i […]
  • Kiedy polskie place zabaw będą bezpieczneKiedy polskie place zabaw będą bezpieczne Ostatnie dane dowodzą, że mimo wielu wysiłków, jakie zostały podjęte w ostatnich latach, polskie place zabaw nadal nie są bezpieczne.Liczni eksperci i specjaliści już od jakiegoś czasu […]
  • Place zabawPlace zabaw Polskie place zabaw z roku na rok prezentują się coraz lepiej. Jeśli zrobimy sobie wycieczkę po większych polskich miastach, z całą pewnością zauważymy, że nasze place zabaw nie tylko […]
  • O funkcji, jaką spełniają place zabawO funkcji, jaką spełniają place zabaw Chyba nie trzeba nikogo przekonywać co do tego, polskie place zabaw, mimo pewnych pozytywnych zmian w ostatnim czasie, nadal prezentują poziom bardzo niski i wyraźnie odstaję od […]