Polskie place zabaw

Czy polskie place zabaw faktycznie znajdują się na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że takie stwierdzenie, choć generalnie poprawne i zgodne z rzeczywistością, jest jednak mylne i stwarza nieco fałszywy obraz rzeczywistości. Przede wszystkim trzeba bowiem powiedzieć, że chociaż nasze place zabaw rzeczywiście prezentują się coraz lepiej i przedstawiają coraz wyższy standard bezpieczeństwa, to jednak ta poprawa jakości nie następuje tak prędko, jak byśmy sobie tego życzyli. Co więcej, przykład innych niebyt bogatych państw, jak Czechy lub Węgry, udowadnia, że przy odrobinie dobrej woli i wysiłku można budować place zabaw szybciej, lepiej i efektywniej, niż w Polsce.Pozostaje nam więc postawić pytanie, co jest faktyczną przyczyną tego, że polskie place zabaw nadal nie rozwijają się tak dynamicznie, jak powinny. Z całą pewnością jakąś rolę gra tutaj brak odpowiedniej świadomości u polityków i samorządowców, ale bezsprzecznie istnieją również inne czynniki, być może wcale nie mniej istotne.

Podobne wpisy

  • Kiedy polskie place zabaw będą bezpieczneKiedy polskie place zabaw będą bezpieczne Ostatnie dane dowodzą, że mimo wielu wysiłków, jakie zostały podjęte w ostatnich latach, polskie place zabaw nadal nie są bezpieczne.Liczni eksperci i specjaliści już od jakiegoś czasu […]
  • Parę słów o polskich placach zabawParę słów o polskich placach zabaw Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że polskie place zabaw nadal nie prezentują takiej jakości i takiego standardu, jakiego byśmy oczekiwali. Oczywiście, to że nasze place zabaw nie […]
  • Place zabaw i gierPlace zabaw i gier Niestety, polskie place zabaw nadal nie prezentują nawet w połowie tak wysokiego poziomu, jak place zabaw w bardziej rozwiniętych państwach, na przykład w państwach Europy zachodniej.Z […]
  • Polskie place zabaw coraz bardziej nowoczesnePolskie place zabaw coraz bardziej nowoczesne Nasze place zabaw są coraz bardziej nowoczesne. Takie wnioski nasuwają się po lekturze ostatnich raportów, omawiających i opisujących obecną sytuację w tym sektorze infrastruktury.Nie od […]
  • Jaką funkcję spełniają place zabawJaką funkcję spełniają place zabaw Jak każdemu z nas dobrze wiadomo, istnieje wiele różnych wskaźników, za pomocą których mierzymy i szacujemy stopień rozwoju danego społeczeństwa. Przeważnie tego rodzaju wskaźniki […]
  • Miejsca, w których bawią się nasze dzieciMiejsca, w których bawią się nasze dzieci Coraz częściej mówi się i rozmawia o tym, że polscy samorządowcy pod wieloma względami nadal są znacznie bliżsi samorządowcom z czasów komuny, niż samorządowców z państw Europy zachodniej. […]