Place zabaw w Polsce a place zabaw w Europie zachodniej

Niektórzy specjaliści od ekonomii oraz socjologii są zdania, że wskaźniki których używa się zwykle żeby określić stopień rozwoju danego państwa są niewłaściwe, i że jeśli chcemy zyskać wiedzę bogatszą i bardziej adekwatną do rzeczywistości, powinniśmy operować także innymi wskaźnikami. Jednym z takich właśnie wskaźników, które powiedzą nam, a co najmniej zasugerują jaki jest faktyczny poziom rozwoju danego społeczeństwa, jest ilość oraz zaawansowanie techniczne rzeczy takich, jak szeroko rozumiane place zabaw.Cywilizowane państwo można poznać między innymi dzięki temu, że kładzie duży nacisk na to, aby możliwie jak najbardziej zadbać właśnie o miejsca takie, jak szeroko rozumiane place zabaw. Czasami, w niektórych badaniach i analizach, lekceważy się rolę, jaką ogrywają rzeczy takie, jak place zabaw, jednak powinniśmy pamiętać, że takie analizy bardzo często są błędne i oparte na jakiejś fałszywej przesłance. Prawda zaś jest taka, że place zabaw odgrywają bardzo istotną rolę w procesie kształtowania świadomości każdego młodego pokolenia.

Podobne wpisy

  • Nowoczesne place zabawNowoczesne place zabaw Polska nadal cierpi na poważny niedobór jeśli chodzi o szeroko rozumianą infrastrukturę dla dzieci. Statystyki pokazują, że dobre, funkcjonalne i nowoczesne place zabaw i gier dla dzieci […]
  • Kiedy polskie place zabaw będą bezpieczneKiedy polskie place zabaw będą bezpieczne Ostatnie dane dowodzą, że mimo wielu wysiłków, jakie zostały podjęte w ostatnich latach, polskie place zabaw nadal nie są bezpieczne.Liczni eksperci i specjaliści już od jakiegoś czasu […]
  • Place zabaw w miastachPlace zabaw w miastach Dzieci mieszkające w wielopiętrowych blokach w miastach nie mają możliwości, tak ich rówieśnicy, mieszkający na wsi, wyjść na przestronne podwórko przed domem i zażywać do woli ruchu i […]
  • Bezpieczne place zabawBezpieczne place zabaw Na wielu przedszkolach i przed szkołami podstawowymi można zauważyć, iż powstają nowe place zabaw, które są całkiem inne od tych jakie my jako dorośli pamiętamy z lat naszego dzieciństwa. […]
  • O funkcji, jaką spełniają place zabawO funkcji, jaką spełniają place zabaw Chyba nie trzeba nikogo przekonywać co do tego, polskie place zabaw, mimo pewnych pozytywnych zmian w ostatnim czasie, nadal prezentują poziom bardzo niski i wyraźnie odstaję od […]
  • Place zabaw i gierPlace zabaw i gier Niestety, polskie place zabaw nadal nie prezentują nawet w połowie tak wysokiego poziomu, jak place zabaw w bardziej rozwiniętych państwach, na przykład w państwach Europy zachodniej.Z […]