Parę słów o polskich placach zabaw

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że polskie place zabaw nadal nie prezentują takiej jakości i takiego standardu, jakiego byśmy oczekiwali. Oczywiście, to że nasze place zabaw nie przedstawiają odpowiedniego standard jest tylko jednym z problemów, i to chyba wcale nie najbardziej istotnym. Ważniejsze wydaje się chociażby to, że placów zabaw i gier dla dzieci ciągle jest u nas po prostu za mało, i że na ogół dzieci po prostu nie mają gdzie spędzać wolnego czasu.Niektórzy eksperci uważają, że część winy za ten stan rzeczy ponosi nasza historia, która, jak wiadomo, była szczególnie trudna i która stanowi dla nas ciągłe źródło kolejnych problemów, ale wydaje się, że takie wyjaśnienie jest zbyt łatwe. Przecież inne społeczeństwa również mają za sobą trudną, skomplikowaną historię, a mimo to nie mają jakichś poważniejszych problemów z odpowiednim dbaniem o infrastrukturę dla dzieci,  w tym przede wszystkim takie obiekty, jak place zabaw i gier. Wydaje się więc, że główną przyczyną naszych zapóźnień wcale nie jest historia, tylko po prostu nasze zaniedbania i brak świadomości.

Podobne wpisy

  • O placach zabawO placach zabaw Jak chyba każdemu wiadomo, Polska mimo wielu pozytywnych zmian nadal jest państwem zacofanym, i nadal, niestety, nie można powiedzieć, abyśmy zasługiwali na miano kraju cywilizowanego. Te […]
  • Place zabaw i gierPlace zabaw i gier Niestety, polskie place zabaw nadal nie prezentują nawet w połowie tak wysokiego poziomu, jak place zabaw w bardziej rozwiniętych państwach, na przykład w państwach Europy zachodniej.Z […]
  • Nowoczesne place zabawNowoczesne place zabaw Polska nadal cierpi na poważny niedobór jeśli chodzi o szeroko rozumianą infrastrukturę dla dzieci. Statystyki pokazują, że dobre, funkcjonalne i nowoczesne place zabaw i gier dla dzieci […]
  • Jaką funkcję spełniają place zabawJaką funkcję spełniają place zabaw Jak każdemu z nas dobrze wiadomo, istnieje wiele różnych wskaźników, za pomocą których mierzymy i szacujemy stopień rozwoju danego społeczeństwa. Przeważnie tego rodzaju wskaźniki […]
  • Polskie place zabawPolskie place zabaw Czy polskie place zabaw faktycznie znajdują się na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że takie stwierdzenie, choć generalnie poprawne i zgodne z rzeczywistością, jest jednak mylne i […]
  • Rozwój polskich placów zabawRozwój polskich placów zabaw Polskie place zabaw prezentują się coraz efektowniej. Takie wnioski można, a nawet należy wysnuć z naocznej obserwacji naszych rodzimych realiów. Owa obserwacja dowodzi, że nowoczesne i […]