O funkcji, jaką spełniają place zabaw

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać co do tego, polskie place zabaw, mimo pewnych pozytywnych zmian w ostatnim czasie, nadal prezentują poziom bardzo niski i wyraźnie odstaję od analogicznych instalacji w państwach Europy Zachodniej. Nie chcę wdawać się w jakąś szczegółową dyskusję na temat przyczyn takiego stanu rzeczy, jednak trudno się oprzeć wrażeniu, że poziom technologiczny i estetyczny, jaki prezentują polskie place zabaw, to swego rodzaju odzwierciedlenie pewnych, nadal istniejących wad polskiego myślenia. Place zabaw nadal są u nas uznawane za rzeczy o znaczeniu drugorzędnym, takie, na które pieniądze łożyć można, ale nie trzeba. Tymczasem w przeważającej części państw Europy zachodniej place zabaw są zgodnie uznawane za istotny składnik każdej lokalnej infrastruktury, co zresztą nie może dziwić, ponieważ funkcja, jaką spełniają szeroko rozumiane place zabaw, jest naprawdę niezwykle istotna a jej niedocenianie świadczy o pewnym zacofaniu i braku orientacji w zasadach i prawach, jakie rządzą procesem rozwoju każdego nowoczesnego społeczeństwa.

Podobne wpisy

  • Kiedy polskie place zabaw będą bezpieczneKiedy polskie place zabaw będą bezpieczne Ostatnie dane dowodzą, że mimo wielu wysiłków, jakie zostały podjęte w ostatnich latach, polskie place zabaw nadal nie są bezpieczne.Liczni eksperci i specjaliści już od jakiegoś czasu […]
  • Place zabaw i gierPlace zabaw i gier Niestety, polskie place zabaw nadal nie prezentują nawet w połowie tak wysokiego poziomu, jak place zabaw w bardziej rozwiniętych państwach, na przykład w państwach Europy zachodniej.Z […]
  • Polskie place zabawPolskie place zabaw Czy polskie place zabaw faktycznie znajdują się na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że takie stwierdzenie, choć generalnie poprawne i zgodne z rzeczywistością, jest jednak mylne i […]
  • O placach zabawO placach zabaw Jak chyba każdemu wiadomo, Polska mimo wielu pozytywnych zmian nadal jest państwem zacofanym, i nadal, niestety, nie można powiedzieć, abyśmy zasługiwali na miano kraju cywilizowanego. Te […]
  • Place zabaw na terenie PolskiPlace zabaw na terenie Polski Czy polskie gminy dobrze się wywiązują z obowiązku tworzenia miejsc, w których dzieci mogą spędzać czas wolny. Zadaję to pytanie, ponieważ dochodzą mnie liczne skargi od rodziców, którzy […]
  • Nowoczesne place zabawNowoczesne place zabaw Polska nadal cierpi na poważny niedobór jeśli chodzi o szeroko rozumianą infrastrukturę dla dzieci. Statystyki pokazują, że dobre, funkcjonalne i nowoczesne place zabaw i gier dla dzieci […]