Nowoczesne place zabaw

Polska nadal cierpi na poważny niedobór jeśli chodzi o szeroko rozumianą infrastrukturę dla dzieci. Statystyki pokazują, że dobre, funkcjonalne i nowoczesne place zabaw i gier dla dzieci to ciągle prawdziwa rzadkość, w dużych miastach jest ich zdecydowanie zbyt mało, a jeśli już są, to najczęściej nie przedstawiają sobą odpowiedniej jakości, za to w mniejszych miejscowościach trafiają się niezwykle rzadko, zależnie od tego, jak świadomi i przedsiębiorczy są lokalni samorządowcy.Pojawia się więc pytanie, co można zrobić, aby nasze place zabaw i gier dla dzieci prezentowały się lepiej i, przede wszystkim, aby nareszcie było ich tyle, ile jest nam potrzebne. Niestety, wydaje się, że nie ma jakiejś błyskotliwej, niespodziewanej odpowiedzi na to pytanie. W tym wypadku jest podobnie, jak w wielu innych: aby nasze place zabaw i gier dla dzieci osiągnęły ten sam poziom, jaki znamy z państw Europy zachodniej, potrzeba po prostu jeszcze pewnego upływu czasu, który nastąpi przecież całkiem niezależnie od naszych działań.

Podobne wpisy

  • Jaką funkcję spełniają place zabawJaką funkcję spełniają place zabaw Jak każdemu z nas dobrze wiadomo, istnieje wiele różnych wskaźników, za pomocą których mierzymy i szacujemy stopień rozwoju danego społeczeństwa. Przeważnie tego rodzaju wskaźniki […]
  • Parę słów o polskich placach zabawParę słów o polskich placach zabaw Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że polskie place zabaw nadal nie prezentują takiej jakości i takiego standardu, jakiego byśmy oczekiwali. Oczywiście, to że nasze place zabaw nie […]
  • Place zabaw i gierPlace zabaw i gier Niestety, polskie place zabaw nadal nie prezentują nawet w połowie tak wysokiego poziomu, jak place zabaw w bardziej rozwiniętych państwach, na przykład w państwach Europy zachodniej.Z […]
  • O placach zabawO placach zabaw Jak chyba każdemu wiadomo, Polska mimo wielu pozytywnych zmian nadal jest państwem zacofanym, i nadal, niestety, nie można powiedzieć, abyśmy zasługiwali na miano kraju cywilizowanego. Te […]
  • Place zabaw w miastachPlace zabaw w miastach Dzieci mieszkające w wielopiętrowych blokach w miastach nie mają możliwości, tak ich rówieśnicy, mieszkający na wsi, wyjść na przestronne podwórko przed domem i zażywać do woli ruchu i […]
  • Place zabaw na terenie PolskiPlace zabaw na terenie Polski Czy polskie gminy dobrze się wywiązują z obowiązku tworzenia miejsc, w których dzieci mogą spędzać czas wolny. Zadaję to pytanie, ponieważ dochodzą mnie liczne skargi od rodziców, którzy […]